JIUJIANG · CHINA

JIUJIANG INFO

Quick search for information about Jiujiang

Home > Jiujiang city

Jiujiang city

The people of Jiujiang and the news

Traffic

Railway Stations   

Jiujiang Railway Station  

    Add: No.60, Changhong Avenue, Jiujiang City  

Lushan Railway Station  

    Add: South Chaisang Road, Shahe Town, Jiujiang County, Jiujiang City  

Web (Customer Service Center of China Railway)www.12306.cn  

   

Bus stations  

Jiujiang Bus Station  

    Add: No.99, Xunnan Avenue, Jiujiang City  

    Web: http://www.jj8s.com/  

   

Airports  

Nanchang Changbei International Airport  

Add: Airport Road, Xinjian District, Nanchang City  

Shuttle bus: Jiujiang- Nanchang Changbei International Airport  

Web: http://jx.bus365.com/schedule